• September 28, 2022
บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน ให้บริการที่แตกต่างจากผู้รับเหมาหรือไม่

นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนต้องการเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งขาดไม่ได้ ยิ่งเป็นบ้านของตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ยิ่งเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก และการที่จะได้บ้านที่ต้องการจะต้องจ้างผู้ให้บริการเกี่ยวกับสร้างบ้านซึ่งในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกเป็นจำนวนมากทั้ง บริษัทรับสร้างบ้าน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ในบทความนี้จะมาพูดถึงความแตกต่างของบริษัทว่าให้บริการที่ต่างจากผู้รับเหมาที่เห็นโดยทั่วไปหรือไม่  การบริการของ บริษัทรับสร้างบ้าน  บริษัทรับสร้างบ้าน ตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นั้นจะให้บริการที่เหมือนกับผู้รับเหมาสร้างบ้าน แต่ความจริงแล้วการให้บริการของทั้งสองแบบนั้นไม่เหมือนกัน มีจุดที่แตกต่างกันมากเลยทีเดียว หากพูดถึงเพียงแค่การบริการของผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็จะสามารถแบ่งแยกออกได้หลากหลายประเภททั้งความแตกต่างของคนงานที่มีความสามารถไม่เหมือนกัน หัวหน้าช่าง ผู้รับเหมารายย่อย หรือผู้รับเหมาทั่วไป แต่ละหน้าที่จะมีประสิทธิภาพการทำงานไม่เหมือนกันตามแต่ละผู้รับเหมารายต่าง ๆ แน่นอนว่า บริษัทรับสร้างบ้าน ก็บริการไม่เหมือนกับผู้รับเหมา รวมถึงความแตกต่างของบริษัทแต่ละแห่งอีกด้วย หากจะให้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิม ก็จะมีการกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป  ความแตกต่างระหว่างผู้รับเหมากับ บริษัทรับสร้างบ้าน  ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ที่ให้บริการสร้างบ้านและออกแบบบ้านซึ่งทีมงานจะแยกกันทำงานโดยไม่ได้ทำร่วมกันในบริษัทเดียวกัน และมีอิสระในการออกแบบของเจ้าบ้านสูง รวมถึงมีการถ่วงดุลระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ออกแบบบ้าน ในการเสนอราคานั้นจะดำเนินการหลังจากออกแบบการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว   ส่วน บริษัทรับสร้างบ้าน จะเป็นบริษัทที่ทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานต่าง ๆ ทั้งทีมสถาปนิก วิศวกร ผู้ให้บริการ ซึ่งจะดำเนินการรวดเร็วกว่าผู้รับเหมา เพียงแต่มีราคาที่สูงกว่า แต่แบบบ้านจะมีการออกแบบที่ชัดเจน เจ้าบ้านจะสามารถปรับเปลี่ยนแบบแปลนสร้างบ้านได้ไม่มากนัก แต่การดำเนินงานนั้นควบคุมได้ง่าย มีความแน่นอนว่าบ้านจะสร้างเสร็จโดยเร็ว ไม่ล่าช้า เนื่องจากมีสัญญาที่ชัดเจน หากทำงานช้าก็จะโดนปรับ ทำให้คนงานต้องเร่งทำงานอย่างรวดเร็ว ไม่อาจล่าช้าได้ เพราะเสี่ยงต่อการโดนไล่ออก  ในบทความจะทำให้เห็นว่า…

Read More