• September 28, 2022
จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

5 ข้อเข้าใจผิดของ “บุหรี่ไฟฟ้า” ที่หลายคนเข้าใจผิด

บุหรี่ไฟฟ้า หรือ electronic cigarette นั้นเป็นอีกหนึ่งในความยอดนิยมอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟั้นมีมากขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน และ เมื่อมีการใช้งานที่มากขึ้นก็ส่งผลให้มีหลากหลากหลายคนที่เข้าใจผิดในเรื่องของ “การใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า” มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้ทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้มากขึ้น และ มีความเข้าใจกับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าดีมากยิ่งขึ้น และ มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ดีมากยิ่งขึ้น และ มีความเข้าใจในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นนั้นเอง   บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีสารก่อมะเร็ง   อย่างแรกเลยที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจใหม่นั้นคือในเรื่องของ “สารก่อมะเร็ง” ซึ่งสารก่อมะเร็งนั้นจะเกิดจากการเผาไหม้ที่จะทำให้เกิดสาร “ทาร์” ซึ่งสารทาร์นั้นจะส่งผลต่อการเกิดมะเร็ง และ การเกิดเผาไหม้นั้นจะมีเพียงแค่บุหรี่แบบมวนเท่านั้นในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านั้น จะเป็นการระเหิด ไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้น นั้นจึงทำให้ไม่เกิดสารก่อมะเร็ง ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นจึงไม่มีสารก่อมะเร็ง เหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจนั้นเอง   บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ผิดกฎหมายในทุก ๆประเทศ   หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนนี้เพราะว่า มีคนที่เข้าใจผิดถึงการมีของ “ร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า” และ บุหรี่ไฟฟ้า เพราะว่าหลากหลายคนนั้นคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นผิดกฎหมาย แต่ว่าในความจริงแล้วมีหลากหลายประเทศทั่วโลกที่มีการเปิดกว้างในเรื่องนี้ และ ผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมาย และ ที่สำคัญนั้นบางประเทศนั้นได้มีการนำบุหรี่ไฟฟ้าไปใช้ในวงการแพทย์ด้วยเช่นกัน  พร้อมทั้งมีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า อย่างถูกกฎหมาย   บุหรี่ไฟฟ้ามีราคาที่สูง   อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั้นคือในเรื่องของ “ราคา” เพราะว่าหลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อย่างมาก เพราะว่าหลายคนนั้นคิดว่าราคาของบุหรี่ไฟฟ้านั้น มีราคาที่สูง แต่ว่าในความจริงนั้นราคาของบุหรี่ไฟฟ้านั้นค่อนข้างมีราคาที่ถูกอย่างมาก โดยหากเป็น Pod…

Read More